Ny studie visar: Alvesta Biogas ger möjligheten att köra inte bara klimatneutralt, utan att
faktisk minska klimatproblemet för varje kilometer du kör.
Från och med 2020 räknar EU (Renewable Energy Directive, ”RED2”) klimatnyttan med ett
system som tillverkar biogas av gödsel som större än 100%. Nya siffror beställda av
Biogasakademin och framtagna av professor Pål Börjesson på Lunds Tekniska Högskola, visar
mycket riktigt att ett fordon som kör på biogas från Alvesta istället för bensin eller diesel har
en klimatnytta på 115%. Det vill säga att för varje körd kilometer MINSKAR man
klimatutsläppen till atmosfären med 18 gram.
I korthet kan man förklara det såhär. Lantbruk med djurhållning producerar gödsel som läggs
på hög eller sprids på åkrar. Det metan som bildas när bakterier bryter ned materialet läcker
då ut i atmosfären. Genom att istället stoppa in gödslet i biogasanläggningen i Alvesta
elimineras metanläckaget med hundra procent. Genom att sedan dessutom låta biogasen
ersätta ett fossilt drivmedel som bensin eller diesel en bii blir klimatnytta i "bilmomentet"
också nästan hundra procent.
Sammantaget blir klimatnyttan med att tanka fordon på biogas från gödsel över 100%, i
Alvesta nu fastslaget till 115%. Inget annat ”miljöbränsle” kommer i närheten av det.
Många olika bränslen och tekniker diskuteras som alternativ till bensin och diesel för att
minska klimatpåverkan från vägtrafik. Etanol, HVO, bränslecells-/vätgasbilar och eldrift är
några. I Sverige finns nu över 200 mackar där man kan tanka biogas, och över 50 000 bilar,
bussar och lastbilar i Sverige går redan på det. För landet och lokalsamhället har biogas har
fler fördelar än alternativen. Gasen tillverkas lokalt i varje stad och region från olika sorters
avfall som till exempel avlopp, gödsel eller köksrester från hushåll, skolor och restauranger.
Restprodukten går tillbaks till det lokala jordbruket som högvärdig gödsel. Till skillnad från el
distribueras gasen oberoende av elnätskapacacitet och den är också, till skillnad från el,
lagringsbar och flyttbar. Biogassystemet är resurssmart återvinning, det minskar behovet av
långa transporter, är cirkulärt och skapar dessutom lokala jobb och intäkter. Men inte nog
med det. Vissa typer av biogas, som den som produceras i Alvesta, är klimatmässigt helt
överlägsen alla andra alternativ inklusive batteridrivna elbilar laddade med grön el.
Stockholm 200930
Jan Rapp, läkare och ordförande i Biogasakademin.

Biogas i  lastbilar & Bussar

                                                                 
Scania                            Volvo
Iveco