VÄTGAS

En möjlighet till elektrifierade fordon?

Vätgas - en möjlighet till elektrifierade fordon för en smålänning?

Vårt intresse för vätgas började efter funderingar till ytterligare framtidsmöjligheter för Biogasen. Vi anser fortfarande att biogas är världens smartaste bränsle.

Efter provkörningar med elbilar utrustade med bränslecell och energilagring med vätgas blev vi övertygade.
Ska vi få till elektrifierade fordon för svenska kunders önskemål och behov då får det vara med hjälp av vätgas som av praktiska orsaker har sitt DNA från Biogas.

Utmaningen är inte fordonen utan det är att få kostnadseffektivt pris per mil, gärna i närheten av milkostnaden för en Biogas drivet fordon.

Vi fick klart för oss att den dominerande produktionsmetoden för vätgas i världen är genom att reformera naturgas. Naturgas är fossil men har en sammansättning som är väldigt lik den fossilfria Biogasen som vi säljer vid våra mackar.

Arbetet med att etablera vätgasmackar som komplement till våra Biogasmackar fortsätter framåt, inte helt enkelt men för varje halvår så kommer vi närmare och närmare……

Vätgas är ett helt rent bränsle och medium för energilagring. Den kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn, för att nå nollutsläppsmålet. Vätgas kan produceras nästan var som helst på jorden, via rena processer.

Det finns patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn. 

Vätgas som energibärare

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.

Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar.

  • En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera.
  • På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet. Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O).
  • En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en högre spänning kombineras många separata bränsleceller i en ”stack”.
  • Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell skrivs: 2H2 + O2 →2